Prelegenci

Andrzej Berezowski

Specjalizuje się w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami wprowadzającymi innowacyjnie produkty i usługi na rynek. Dziennikarz, PR-menager i storyteller, czyli osoba odpowiedzialna za budowanie i opowiadanie historii o firmie, produkcie, czy wydarzeniu. Z wykształcenia magister zarządzania i magister historii, absolwent Wydziału Historycznego tej samej uczelni. Od 2018 roku współwłaściciel, dyrektor operacyjny i prokurent w firmie związanej z Uniwersytet Warszawskim BACTrem sp. z o.o. Prace zawodową zaczynał w Muzeum Techniki w Warszawie, gdzie przeszedł większość stopni kariery, by zostać kierownikiem działu zatrudniającego przeszło 20 osób. Jest autorem przeszło 500 artykułów popularnonaukowych, ekonomicznych, społecznych i historycznych. Współzałożyciel i członek pierwszego zarządu Stowarzyszenia Bezzałogowe Systemy Latające. Obecnie członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.